LPG

Obsługa stacji AUTOGAZ

LPG

Kurs Obsługa zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych w zakresie ich napełniania (tzw. tankowanie pojazdów gazem LPG)

Kursy dla pracowników stacji paliw napełniających zbiorniki samochodowe gazem LPG obejmują łącznie 20 godzin teoretycznych i praktycznych.

Szkolenie w zakresie obsługi stacji LPG autogazu kończy się egzaminem państwowym przed komisja kwalifikacyjną TDT. Wydawane uprawnienia na tankowanie pojazdów samochodowych gazem lpg w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi stacji paliw LPG –stacji auto gazu w zakresie napełniania zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • wiek: ukończone 18 lat,
 • wykształcenie: podstawowe (skończona Szkoła Podstawowa).

Program szkolenia:

 • ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów,
 • gazy stosowane do napędu pojazdów,
 • instalacje zasilania pojazdów samochodowych i osprzęt zbiorników LPG,
 • budowa zbiorników LPG,
 • oznakowanie zbiorników LPG,
 • warunki dodatkowe stawiane pojazdom napędzanym gazem,
 • napełnianie zbiorników gazem skroplonym LPG,
 • czynności robocze i kontrolne,
 • podstawowe wiadomości o dozorze technicznym,
 • przepisy bhp i ppoż.

Egzamin i zaświadczenia

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Transportowego Dozoru Technicznego.

Egzamin składa się z:

 • części teoretycznej – test,
 • oraz części praktycznej – sprawdzenie praktycznej umiejętności obsługi dystrybutora LPG.

Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje uprawnienia TDT. Uprawnienia ważne są bezterminowo.

Aktualności