Wózki podnośnikowe

Kierowca-operator wózka jezdniowego podnośnikowego (Z Wyłączeniem specjalizowanych)

Kurs przygotowuje i uprawnia słuchaczy do samodzielnego kierowania wózkami podnośnikowymi. 

W ramach kurs przygotowujemy do uzyskania  uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Kursanci w trakcie szkolenia zostają zapoznani z budową i zasadami działania wózków różnych typów, a także z przepisami bhp, p.poż. i zasadami udzielania pierwszej pomocy. Ponadto kursanci uzyskują dodatkowe uprawnienia do wymiany butli gazowych LPG w wózkach jezdniowych zasilanych gazem.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • wiek: ukończone 18 lat,
 • wykształcenie: min. podstawowe (skończona Szkoła Podstawowa),

Kurs na wózki podnośnikowe składa się z części teoretycznej i praktycznej (w tym szkolenie na wymianę butli gazowych LPG w wózku widłowym) i kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (teoretycznym i praktycznym).

Miejsce prowadzenia zajęć:

 • część teoretyczna: P.W. „HEMAREX” Biała Podlaska, ul. Słowackiego 15,
 • część praktyczna: Plac LOK  Biała Podlaska, ul. Warszawska 20.

Czas trwania szkolenia:

Kurs trwa łącznie 35 godzin z czego 25 godzin to teoria i 10 godzin to zajęcia praktyczne.

Program szkolenia:

 • Wiadomości z zakresu ładunkoznastwa.
 • Typy stosowanych wózków jezdniowych.
 • Budowa wózków.
 • Czynności operatora w czasie pracy wózkiem.
 • Obsługa wózków zasilanych gazem – wymiana butli.
 • Zagadnienia bhp i p.poż. przy pracy wózków.
 • Wiadomości o dozorze technicznym.

Kursant otrzymuje uprawnienia:

 • Wydaną przez UDT legitymację operatora wózka jezdniowego podnośnikowego,
 • zaświadczenie do kierowania wózkiem jezdniowym podnośnikowym,
 • zaświadczenie do bezpiecznej wymiany butli gazowej w wózkach podnośnikowych zasilanych gazem LPG.

Dla zainteresowanych:

 • możliwość wykonania  badań psychologicznych do pracy operatora wózka w naszej pracowni.

Aktualności