Rzeczoznawstwo

RZECZOZNAWCA to tytuł przyznawany na podstawie odpowiednich przepisów szczególnych, osobom o wysokich kwalifikacjach i odpowiednio dużym, udokumentowanym doświadczeniu w określonej dziedzinie i specjalności zawodowej. W zakres obowiązków rzeczoznawcy samochodowego wchodzi wycena wartości pojazdu, wycena szkód powypadkowych w pojazdach oraz ocena stanu technicznego pojazdów pod względem dopuszczenia ich do ruchu na drodze w świetle obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Usługi rzeczoznawstwa cechuje ich wysoka jakość oparta na:

 • długoletnim doświadczeniu rzeczoznawców,
 • kwalifikacjach potwierdzonych uzyskanymi certyfikatami,
 • kompetencji i solidności wykonania.

Wykonujemy rzeczoznawstwo w zakresie:

 • pojazdów samochodowych,
 • pojazdów zabytkowych,
 • maszyny i urządzenia technicznych,
 • ustalenie norm zużycia paliw przez pojazdy samochodowe oraz maszyny.

Rzeczoznawstwo obejmuje:

 1. oceny stanu technicznego.
 2. wycena – określenie wartości dla potrzeb:
  • sprzedaży kupna,
  • amortyzacji trwałych,
  • kredytów bankowych i leasingu,
  • aportu do spółek,
  • likwidacji środków trwałych.
 •  

Pojazdy Zabytkowe 

W P.W. „HEMAREX” wykonujemy ocenę pojazdów zabytkowych. Przygotowujemy „Kartę ewidencyjną zabytków ruchomych techniki” oraz dokumentacją fotograficzną, wymagane do zarejestrowania pojazdu jako zabytkowy.

Jaki pojazd może zostać zarejestrowany jako zabytek?

Tablice zabytkowe może otrzymać samochód: 

 1. którego wiek przekracza 25 lat,
 2. którego model nie jest produkowany od 15 lat,
 3. które posiada 75% oryginalnych części.

Jeżeli pojazd nie spełnia powyższych wymagań, jest szansa aby zarejestrować go jako Pojazd unikatowy.

Pojazd unikatowy

Pojazdami unikatowymi są pojazdy które np.

 1. były produkowane przez bardzo krótki okres w małym nakładzie,
 2. prototypy,
 3. pojazd, w którym zastosowano unikalne rozwiązania techniczne,
 4. dokumentujące znaczące etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej,
 5. związane z istotnymi wydarzeniami historycznymi, z ważnymi osobistościami, czy osiągnięciami sportowymi,
 6. posiadające oryginalne wykonanie lub takie które został wiernie odtworzone, zgodnie z technologią z okresu produkcji.

Wszelkich informacji i szczegółów udziela inż. Henryk Zawistowski.

Inż. Henryk Zawistowski jest uprawnionym rzeczoznawcą samochodowym wpisanym do rejestru Ministerstwa Infrastruktury.

tel. 503-05-11-77

Aktualności