Nauka jazdy kat. B

Przyjdź i zobacz jak łatwo można nauczyć się prowadzić pojazdy. To dzięki naszemu przygotowaniu merytorycznemu oraz podejściu do kursanta nauka przychodzi tak łatwo jak nigdy dotąd. Dowodem tego jest wysoka zdawalność na egzaminach naszych kursantów.

Zatrudniamy instruktorów z ponad dziesięcioletnią praktyką zawodową z dziedziny szkolenia kierowców. Nasza szkoła posiada jedyny w naszym regionie symulator nauki jazdy.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w pełnowymiarowej i klimatyzowanej sali wykladowej wyposarzonej w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie multimedialne. Place manewrowy jest ogrodzony i wyłaczony z ruchu innych pojazdów, przez co zajęcia odbywają się w komfortowych warunkach.

Wszystkie jazdy w naszym Ośrodku odbywają się na pojazdach identycznych, jak te na których zdaje się egzaminy w WORD Biała Podlaska.

W chwili obecnej, do dyspozycji naszych kursantów są samochody Suzuki „Swift”.

Kategoria B:

Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu i motocykla. Pojazd, o którym mowa wyżej może mieć przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4,25 tony. Kategoria B prawa jazdy uprawnia także do kierowania ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym.

Szkolenie podstawowe można rozpocząć na trzy miesiące przed ukończeniem 18 roku życia. Wymagana jest wtedy pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

Kurs obejmuje
  • część teoretyczną (30 godzin lekcyjnych),
  • część praktyczną (30 godzin zegarowych + 1 godzina GRATIS).

Szkolenie zakończone egzaminem wewnętrznym.

Nasz ośrodek oferuje ponadto:

  • Szkolenie uzupełniające: (praktyczne i teoretyczne, na wniosek osoby szkolonej. Liczba godzin i zakres szkolenia jest ustalany indywidualne.),
  • Opłaty w dogodnych nieoprocentowanych ratach do końca trwania szkolenia,
  • Wszystkie jazdy szkoleniowe na fabrycznie nowym SUZUKI SWIFT (auto takie samo jak egzaminacyjne),
  • Szkolenie teoretyczne w dowolnym terminie, również w godzinach przedpołudniowych i wieczornych,
  • Szkolenia weekendowe,
  • Szkolenia dla osób pracujących, indywidualny tok nauczania,
  • Dogodne miejsca rozpoczynania jazd szkoleniowych.

Instruktorzy

Aktualności