Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych

Kierowcy zawodowi zobowiązani są przechodzić szkolenie okresowe co pięć lat. Szkolenia okresowe kierowców wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy ma na celu odświeżenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Kurs przygotowany został dla kierowców przedłużających uprawnienia do wykonywania zawodu. Na kursie zostanie ugruntowana wiedza z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy w zawodzie kierowcy. Szczególny nacisk położono na bezpieczne poruszanie się po drodze oraz przygotowanie swojego stanowiska pracy w taki sposób, aby to bezpieczeństwo poprawić.

Pamiętać należy, aby do szkolenia okresowego przystąpić co najmniej miesiąc przed datą wpisaną w prawie jazdy. Czas ten pozwoli spokojnie uczestniczyć w szkoleniu, udać się do fotografa czy złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy. Oczekiwanie na nowe prawo jazdy, to okres około dwóch tygodni.

Jak wygląda szkolenie ??

Szkolenie okresowe prowadzone jest w formie kursu. Obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E zgodnie z programem szkolenia.

Zakres tematyczny i czas trwania modułów:

Moduł obowiązkowy „Przypomnienie wiadomości” w zakresie tematyki objętej kwalifikacją wstępną – czas trwania 21 godz., a w tym: szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa (7 godzin), stosowanie przepisów (7 godzin), bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska (7 godzin). Oraz dwa moduły tematyczne do wyboru przez kursanta.

Szkolenie prowadzone jest w trybie indywidualnym, kursant sam wybiera czas i godziny pracy. Zaczynamy praktycznie w dowolnym, momencie nie trzeba czekać na zebranie się grupy.

Okres przejściowy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 roku (DzU nr 122 poz. 1269 z dnia 31 maja 2004 r.), wszyscy kierowcy, którzy zrobili prawo jazdy kat. D, D + E, D1 i D1 + E wydane przed 10.09.2008 r. oraz prawo jazdy kat. C, C + E, C1 i C1 + E wydane przed 10.09.2009 r., ale nie wykonują zawodu kierowcy. Mogą zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy lub osób oraz wpis do prawa jazdy (rubryka 12) na podstawie badań lekarskich i psychologicznych oraz świadectwa ukończenia szkolenia okresowego(świadectwo kwalifikacji zawodowej)

Aktualności