Nauka jazdy kat. A, A1, A2

Przyjdź i zobacz jak łatwo można nauczyć się prowadzić pojazdy. To dzięki naszemu przygotowaniu merytorycznemu oraz podejściu do kursanta nauka przychodzi tak łatwo jak nigdy dotąd. Dowodem tego jest wysoka zdawalność na egzaminach naszych kursantów.

Zatrudniamy instruktorów z ponad dziesięcioletnią praktyką zawodową z dziedziny szkolenia kierowców.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w pełnowymiarowej i klimatyzowanej sali wykładowej wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie multimedialne. Plac manewrowy jest ogrodzony i wyłączony z ruchu innych pojazdów, przez co zajęcia odbywają się w komfortowych warunkach.

Jako jedyna szkoła jazdy w Białej Podlaskiej umożliwiamy podstawienie na egzamin praktyczny naszego motocykla. Dzięki temu egzamin zdajesz bez dodatkowego stresu związanego z nowym motocyklem.

W chwili obecnej, do dyspozycji naszych kursantów są:

  • Kat A1 YAMAHA „YBR 125”,
  • Kat A2 YAMAHA „MT-03”;
  • Kat A YAMAHA „MT-07”.

Kategoria A1:

Uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 oraz mocy nie przekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg.

Szkolenie podstawowe można rozpocząć na trzy miesiące przed ukończeniem 16 lat. (Wymagana wtedy pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.)

Kategoria A2:

uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg.

Szkolenie podstawowe można rozpocząć na trzy miesiące przed ukończeniem 18 lat. (Wymagana wtedy pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.)

KATEGORIA A:

uprawnia do kierowania wszystkimi motocyklami.
Szkolenie podstawowe można rozpocząć na trzy miesiące przed ukończeniem 24 lat lub od 20 lat jeżeli osoba od co najmniej 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2.

Kurs obejmuje:

  • część teoretyczną (30 godzin lekcyjnych),
  • część praktyczną (20 godzin zegarowych).

Szkolenie zakończone egzaminem wewnętrznym.

Nasz ośrodek oferuje ponadto:

  • Szkolenie uzupełniające: (praktyczne i teoretyczne, na wniosek osoby szkolonej. Liczba godzin i zakres szkolenia jest ustalany indywidualne.),
  • Opłaty w dogodnych nieoprocentowanych ratach do końca trwania szkolenia,
  • Szkolenie teoretyczne w dowolnym terminie, również w godzinach przedpołudniowych i wieczornych,
  • Szkolenia weekendowe,
  • Szkolenia dla osób pracujących, indywidualny tok nauczania.

Aktualności