Operator maszyn

Przedsiębiorstwo HEMAREX we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim zaprasza na szkolenia operatorów Maszyn budowlanych:

  • Koparek,
  • Koparko-ładowarek,
  • Ładowarek.

Organizujemy szkolenia w zakresie klasy III i I operatorów. Szkolenia oparte są na programach nauczania opracowanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Rodzaje maszyn i zakres uprawnień można znaleźć tutaj:

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie, co najmniej podstawowe, preferowane średnie lub zawodowe techniczne o kierunku mechanicznym i budowlanym,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora.

Miejsce prowadzenia zajęć:

  • część teoretyczna: P.W. „HEMAREX” Biała Podlaska ul. Słowackiego 15,
  • część praktyczna: Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 4.

Egzamin:

Kurs kończy się egzaminem z części teoretycznej i praktycznej przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego TDT i uzyskaniem uprawnień na obsługę wybranej maszyny (koparki, koparko-ładowarki, ładowarki).

Aktualności