UNO

Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania cystern

UNO

Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania cystern – UNO

Podstawowym celem szkolenia jest uzyskane uprawnień do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania cystern oraz zbiorników transportowych, a także zaznajomienie osób z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi, technicznymi oraz praktycznymi w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji urządzeń służących do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, a przede wszystkim przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Transportowego Dozoru Technicznego.

Szkolenia na tankowanie i opróżnianie cystern składa się z części teoretycznej i praktycznej (w sumie jest 36 godzin zajęć dydaktycznych) i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia do obsługi urządzeń do napełniania i opróżnienia cystern w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego są ważne bezterminowo.

Zaświadczenie kwalifikacyjne może obejmować jedna lub więcej klas materiałów niebezpiecznych (paliwa ciekłe, gazowe itp.) oraz jeden lub więcej rodzaj zbiorników transportowych samochodowych i sposobów napełniania.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • wiek: ukończone 18 lat,
 • wykształcenie min. podstawowe.

Uwaga: Sprzęt, materiały dydaktyczne oraz egzamin w cenie kursu.

Program szkolenia:

 • ogólne wiadomości o własnościach fizyko-chemicznych materiałów niebezpiecznych (paliwa ciekłe, gazowe),
 • informacje szczegółowe o materiałach niebezpiecznych przewożonych zbiornikami transportowymi – cysternami,
 • dozór techniczny nad zbiornikami transportowymi (cysternami),
 • konstrukcja zbiorników transportowych (cystern drogowych, kolejowych),
 • konstrukcja i wymagania dotyczące osprzętu zbiorników transportowych,
 • opis i oznakowanie zbiorników transportowych,
 • napełnienie zbiorników-czynności robocze i kontrolne,
 • obsługa urządzeń UNO,
 • ogólne zalecenia bhp i przeciwpożarowe.

Miejsce prowadzenia zajęć:

 • część teoretyczna: P.W. „HEMAREX” Biała Podlaska ul. Słowackiego 15,
 • ćwiczenia: BIALCHEM GROUP Wólka Dobryńska 159,
 • ćwiczenia: OLPP Baza Paliw Małaszewicze.

Egzamin:

Kurs kończy się egzaminem z części teoretycznej i praktycznej przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego TDT i uzyskaniem uprawnień do obsługi urzadzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Aktualności