Monter rusztowań

Montaż rusztowań budowlanych

Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie, co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może przystąpić do kursu.

Miejsce prowadzenia zajęć:

  • część teoretyczna: P.W. „HEMAREX” Biała Podlaska ul. Słowackiego 15,
  • część praktyczna: Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 4.

Egzamin:

Kursy kończą się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i wydaniem zaświadczeń uprawniających do montażu rusztowań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Kurs realizowany wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim.

Aktualności